imatge03.jpg

Assemblea 2013

Diumenge 30 de juny,  Serra Manerra va celebrar la seva assemblea general de socis i sòcies. L'acte es va fer a Bonany i anà precedit d'un trempó d'estiu. S'aprovaren els comptes, el pressupost i el programa d'activitats.